Václav Rázl

Václav Rázl

TRENÉR 

Bývalý člen zápasnického týmu československé reprezentace a autor knihy Síla, stabilita a mobilita.

Václav Rázl vyrůstal na zápasnické žíněnce a tento sport ho naprosto uchvátil. Několik let byl členem československé reprezentace a vojenskou základní službu vykonával jako člen zápasnického týmu. Většina lidí tento sport vnímá tak, že záleží především na síle a kdo jí disponuje víc, ten vítězí. Zápasníci jsou však zároveň napůl akrobati, při tréninku provádějí kromě salt a přemetů kousky, které by jim mohli leckdy závidět i kovaní gymnasté. Nejdůležitějším parametrem, který rozhoduje o vítězi a poraženém v řecko-římském zápase, je ovšem schopnost vnímat své tělo a pohyb. Motorický cit je mnohem důležitější než hrubá síla, i když té je samozřejmě též potřeba značná dávka.

Václav Rázl na začátku své trenérské praxe koncem osmdesátých let minulého století aplikoval do tréninků s klienty poznatky z vrcholového sportu. O klientech v pravém slova smyslu, jak tento komerční vztah chápeme dnes, se však moc hovořit nedá. Jednalo se většinou o kamarády a jejich známé. Použití silových principů z vrcholového sportu do běžného fitness nebylo ideální, klienti neměli potřeby zvýšit enormně svůj výkon, nýbrž odstranit posturální neduhy spojené s různými bolestivými stavy, omezením ve sportu či v práci. Vašek se tedy začal intenzivně vzdělávat v oblasti fitness a přeorientoval svoji energii na zdravotně zaměřené cvičení.

Základem jakéhokoliv pohybu by měla být optimálně aktivovaná chodidla.

Nesnažím se nic lámat přes koleno a nastavovat cokoliv vědomě, nýbrž využít vrozených motorických vzorců pohybu, které vedou ke vzpřímení těla proti gravitaci a rozložení váhy trupu do končetin. S obuví, která chodidlo svírá a brání přirozené snaze těla o napřímení, je veškerá snaha o nápravu posturálních nedostatků a spuštění vrozeného vzpřimovacího programu značně blokována. Optimální je cvičení naboso, ne vždy to však terén či prostředí cvičebního prostoru umožňuje a tak barefootová obuv je optimálním řešením. Pro mnoho lidí je to dokonce mnohem výhodnější varianta, neboť nohy, které byly léta uvězněny v těsné obuvi, již nejsou stoprocentně schopny odolávat neustálému kontaktu bosé nohy s povrchem.

Webové stránky: fyziofitness-cernosice.cz