Souhlas s odesláním formuláře

Děkujeme za Vaši důvěru v náš e-shop. Chystáte se nám ve formuláři zaslat nějaké osobní údaje. Chceme vám jen říct, jak s nimi budeme nakládat.

1. Společnost Hogo Fogo s.r.o., se sídlem Nad cihelnou 1040/15, 140 00 Praha 4, IČ: 248 13 702, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 176674 (dále jen „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) zpracuje vaše osobní údaje: 

 • jméno 
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • údaje o objednávce (dále jen „osobní údaje)

2. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení

3. Doba zpracování: 1 rok. Po uplynutí této doby, vaše údaje řádně vymažeme.

4. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:

 • Dopravci Česká pošta (IČ: 47114983) a společnosti General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (IČ: 26087961)
 • Účetní software Pohoda, společnost Stormware s.r.o. (IČ: 25313142)
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době  nevyužíváme.

5. Správce nepředává osobní údaje mimo EU.

6. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 

7. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Stačí nám napsat e-mail na lvacir@vivobarefoot.cz

8. Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

 • vzít souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.