Souhlas se zasíláním newsletteru

Děkujeme za Váš zájem o newsletter. Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému Vám novinky můžeme zasílat. Pokud se nás budete chtít zeptat osobně, můžete nás kontaktovat na e-mailu [email protected], případně písemně na adrese: Hogo Fogo s.r.o.,  Nad cihelnou 1040/15, 140 00 Praha 4

1. Souhlasíte, aby společnost Hogo Fogo s.r.o., se sídlem Nad cihelnou 1040/15, 140 00 Praha 4, IČ: 248 13 702, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 176674 (dále jen „Správce“)ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) zpracovala vaše osobní údaje: 

 • jméno (dále jen „osobní údaje)
 • e-mail

2. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání elektronického zpravodaje a evidence.

3. Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od Vás nový souhlas neobdržíme, vaše údaje řádně vymažeme.

4. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:

 • zaměstnancům prodávajícího, kteří byli řádně proškoleni v oblasti nakládání s osobními údaji zpracovávanými prodávajícím a kteří jsou zavázáni povinností mlčenlivosti;
 • marketingové agentuře AITOM Digital s.r.o., IČ: 2417181
 • ThePay.cz, s.r.o. (payment facilitator) je KB SmartPay, Cataps, s. r. o., IČ: 03633144 (acquirer)
 • přepravním společnostem Česká pošta (IČ: 47114983) nebo GLS (IČ: 25642642)
 • poskytovateli účetního programu Pohoda, společnost Stormware s.r.o. (IČ: 25313142)
 • partnerskému serveru Heureka.cz, Heureka Shopping s.r.o. (IČ: 02387727)
 • marketingové agentuře Fragile media s.r.o. (IČ: 28212797)
 • správci webových stránek wpj s.r.o. (IČ: 28860608)
 • účetní firmě Refida s.r.o. (IČ:27187012)

5. Správce předává osobní údaje mimo EU, konkrétně do USA. Předání údajů proběhne na základě ověření platformou Privacy Shield. (Tato platforma kontroluje, zda je americký software v souladu s evropskou legislativou.)

6. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 

7. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz: Ohlásit se.

8. Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

 • vzít souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.