Aktualizace Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu (aktualita)

29.01.2021 12:00

Informujeme o vydání aktualizované verze Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu.

Dne 29. 1. 2021 byla vydána nová verze Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu. V této verzi Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu jsme udělali pouze drobné změny, které nijak nezhoršují postavení a práva spotřebitelů. Jedná se zejména o úpravu textace článků.

Nová verze Všeobecných obchodních podmínek nabývá účinnosti pro nové zákazníky od 5. 2. 2021. Pro zákazníky stávající, kteří uzavřeli smlouvu před tímto datem, vstupuje v platnost až 5. 3. 2021.

Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici k nahlédnutí zde, Reklamačního řádu zde